Καλώς Ήρθατε

Από την διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων αναλύσεων, μελετών και επιθεωρήσεων, μέχρι την εκπαίδευση προσωπικού και την παροχή προτάσεων για μεγιστοποίηση απόδοσης, η Envolab προωθεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε παραγωγό και επιχείρηση.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το εργαστήριο της EnvoLab αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο στο πλευρό κάθε παραγωγού, καλλιεργητή και επιχείρησης που απαιτεί ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή υπηρεσιών (τρόφιμα, νερά και καλλιέργειες).
Στις υπηρεσίες του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται εδαφολογικές αναλύσεις & αναλύσεις φυτικού ιστού, καθώς και η διαχείριση περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών έργων.

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο εργαστήριο, με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες και συνεργάτες, προτείνουμε και εφαρμόζουμε :

Επιχείρηση – Εργαστήριο Envolab

Εξειδίκευση στον ποιοτικό έλεγχο και την ανάλυση εδάφους και υδάτων.

Περισσότερα

Πιστοποιητικά – Διαπιστεύσεις

Παροχή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών για την λειτουργία της επιχείρησης σας.

Περισσότερα

Εγκαταστάσεις

Πλήρως εξοπλισμένες και επιστημονικά άρτιες εγκαταστάσεις.

Περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σημαντικότητα πολιτικής προστασίας

Το εργαστήριο EnvoLab λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Βασική αρχή και δέσμευση του εργαστηρίου, είναι να παρέχει υπηρεσίες που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις κάθε έργου που αναλαμβάνει, εναρμονίζοντας τους ποιοτικούς στόχους που θέτει η επιχείρηση με όλες τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το εργαστήριο της Envolab αναλαμβάνει και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες μελέτες που αφορούν όσους δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, καθώς και επιχειρήσεων που απαιτούν αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

ΜΕΛΕΤΕΣ HACPP
Περισσότερα
Μελέτες ISO 9001 & ISO 22000
Περισσότερα
BRC Technical Standard & IFS
Περισσότερα
Εδαφολογικές Μελέτες
Περισσότερα
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Περισσότερα
Γεωργία Ακριβείας
Περισσότερα
Υπηρεσίες ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Περισσότερα