Μελέτες

Το εργαστήριο της Envolab αναλαμβάνει και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες μελέτες που αφορούν όσους δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, καθώς και επιχειρήσεων που απαιτούν αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

  • Μελέτες HACCP
  • Μελέτες ISO 9001 & ISO 22000
  • BRC Technical Standard & IFS
  • Εδαφολογικές Μελέτες
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Γεωργία Ακριβείας
  • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης Διαχείρισης