Υπηρεσίες

Το εργαστήριο Envolab είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της υγιεινής και των προϊόντων διατροφής (τρόφιμα- νερά- ποτά).

  • Αναλύσεις Εδαφών & Φύλλων
  • Αναλύσεις Νερών & Αποβλήτων
  • Αναλύσεις Τροφίμων & Ποτών
  • Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις