Αναλύσεις Νερών & Αποβλήτων

Το νερό είναι θεμελιώδης ουσία στη ζωή όλων των ζωντανών οργανισμών και ο πρώτος παράγοντας στη διατήρηση της ισορροπίας στη φύση.
Η ποιότητα του νερού ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών που καθιστούν το νερό αποδεκτό για την επιθυμητή χρήση (ύδρευσης, άρδευσης, βιομηχανίας, κολύμβησης, κ.α.)
Η φυσική ποιότητα του νερού τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποβαθμιστεί ραγδαία εξαιτίας των διαφόρων πηγών ρύπανσης (π.χ. αστικά λύµατα, βιομηχανικά υγρά απόβλητα, απορρυπαντικά, γεωργικά υγρά απόβλητα κ.α.).
Ως ρύπανση νερού ορίζεται η ύπαρξη στο νερό ουσιών πέρα από τα φυσιολογικά όρια καθώς και η ύπαρξη ουσιών που φυσιολογικά δεν υπάρχουν στο νερό.

Οι κυριότερες επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού είναι: η μείωση του οξυγόνου, ο ευτροφισμός των νερών, η ρύπανση των υπόγειων υδάτων καθώς και η ρύπανση του πόσιμου νερού.

  • ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
   Ως πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό το οποίο είναι «καθαρό» από χημική και μικροβιολογική άποψη και η κατανάλωση του δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Επίσης πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει υψηλή σκληρότητα, να περιέχει οργανικές ουσίες, βαρέα μέταλλα ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια.
   Στη φύση δεν υπάρχει πραγματικά “καθαρό” νερό. Όλα τα νερά περιέχουν επιμολυντές διαφόρων προελεύσεων που μπορεί να είναι ανόργανα στοιχεία, οργανικές ουσίες και μικρόβια .Βρίσκουν τον δρόμο τους στο νερό που καταναλώνουμε καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με τον αέρα και το χώμα ,ακόμη και όταν δεν υφίστανται κοντά ρυπαντικές δραστηριότητες.
   Μερικοί επιμολυντές μπορούν να γίνουν αντιληπτοί οργανοληπτικά (οσμή, γεύση κλπ) αλλά οι περισσότεροι και οι πλέον επικίνδυνοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τον καταναλωτή (π.χ. βαρέα μέταλλα, νιτρώδη κλπ) .Μπορεί λοιπόν ένα νερό να έχει καλή γεύση αλλά να είναι επιβαρυμένο με τοξικές ουσίες.
   Όταν τα επίπεδα ρύπων και μολυσματικών παραγόντων στο νερό που καταναλώνουμε είναι υπερβολικά υψηλά, μπορεί αυτό να έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα καθότι δεν είναι πάντα προφανής και ένα μολυσμένο νερό μπορεί να μην προκαλέσει επιβλαβή συμπτώματα για πολλά έτη.
   Οι επιμολυντές του νερού μπορούν να προκαλέσουν οξεία αλλά και χρόνια προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε άτομα με προβλήματα υγείας.
   Επίσης το κακής ποιότητας νερό μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία των οικιακών συσκευών με αποτέλεσμα πέρα από την λειτουργία τους να επηρεαστεί εμμέσως και η υγεία του καταναλωτή.
   Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι η παροχή νερού μας είναι απαλλαγμένη από επιβλαβή στοιχεία και ενώσεις είναι μια περιοδική ανάλυση σε διαπιστευμενο εργαστήριο αναλύσεων στο νερό που καταναλώνουμε.
  • ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
   Η καλή απόδοση μιάς καλλιέργειας εξαρτάται από τον αρμονικό συνδυασμό τριών βασικών παραγόντων :

   • Εδαφος – Φυτό – Νερό Άρδευσης.
    * Κάποιες καλλιέργειες δεν αναπτύσσονται και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα όταν το νερό άρδευσης περιέχει πολλά άλατα.
    * Με τη συνεχή χρήση νατριούχου νερού μπορεί να καταστραφεί το έδαφος.
    * Όταν το βόριο βρίσκεται σε τοξικές συγκεντρώσεις στο νερό, χωράφια που ποτίζονται με το νερό αυτό παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα βορίου.
    * Κακή ανάπτυξη φυτών, ή συμπτώματα πτώσης άνθεων ή καρπών, περιφερειακό κάψιμο στα φύλλα κ.α. μπορεί αν οφείλονται σε κακή ποιότητα νερού.
    Τέτοια προβλήματα μπορούν να διαγνωστούν με τις αναλύσεις νερού,τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπεύθυνων, επιστημονικά τεκμηριωμένων συμβουλών για την βελτιστοποίηση των καλλιεργιών.
    Ακόμη με δεδομένο το είδος και την ποιότητα του εδάφους και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού, επιλέγουμε τις πλέον κατάλληλες καλλιέργειες και καλλιεργητικές πρακτικές.
   • ΤΡΟΦΙΜΑ
    Η ποιότητα του νερού είναι βασικός παράγοντας για την ποιότητα των τροφίμων. Το νερό αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για την ασφάλεια των τροφίμων χωρίς την ασφάλεια του νερού είτε αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή και παρασκευή τροφίμων είτε χρησιμοποιείται στον καθαρισμό και το πλύσιμο του εξοπλισμού.
   • ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ-SPA)
    Όπως κάθε δραστηριότητα στη ζωή μας, έτσι και η χρήση της πισίνας και του κολυμβητηρίου ,τόσο για άσκηση όσο και για αναψυχή εννοείται μόνο με νερό που να είναι κατάλληλο για κολύμβηση και σε περιβάλλον και δεδομένα για την κολυμβητική δεξαμενή που να παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα ασφάλειας.
    Όσον αφορά στο νερό, πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια σειρά χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων με τιμές μέσα σε τέτοια όρια ώστε η κολύμβηση μέσα σ’ αυτό να ελαχιστοποιεί ορισμένα προβλήματα υγείας που είναι δυνατόν να προκύψουν σε αντίθετη περίπτωση.
    Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει (με δεδομένο ότι ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για υδρόβια περιβάλλοντα) ότι οι κολυμβητές εμφανίζονται με ευαισθησία σε λοιμώξεις κυρίως:
    • του δέρματος, δηλαδή δερματίτιδες – κύρια μυκητιάσεις
    • των ματιών, κύρια επιπεφυκίτιδες
    • των αυτιών, κύρια εξωτερικές ωτίτιδες και σπανιότερα,
    • ηπατίτιδας Α, γαστρεντερίτιδων, παρασιτώσεων κλπ.

Τα μικρόβια που είναι η αιτία για τις λοιμώξεις αυτές καταλήγουν μέσα στην πισίνα από:
• νερό κακής ποιότητας που έχει μολυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο
• νερό καλής ποιότητας που όμως δεν εξυγιαίνεται κανονικά, αν δεν ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή της πισίνας για την απολύμανσή της και τη σωστή συντήρησή της
• το σώμα και τις εκκρίσεις των κολυμβητών.

Τα μικρόβια αυτά είναι δυνατόν να εγκατασταθούν μέσα στην πισίνα και να πολλαπλασιαστούν μέσα στο νερό.

Οι αναλύσεις νερού πρέπει να γίνονται:
* Μία φορά την εβδομάδα όπως καθορίζει η σχετική νομοθεσία για τις κολυμβητικές δεξαμενές

 • ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
  Στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας ελέγχεται η ποιότητα του νερού για:
  • Άρδευση/ ενεργειακή χρήση (pH, σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία)
  • Ύδρευση/ Πόση ζώων (pH σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, μικροβιολογική ανάλυση σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/ 2001)
 • ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΛΙΜΝΕΣ –ΠΟΤΑΜΙΑ)
  Ο καθορισμός ορισμένων φυσικών-χημικών-βιολογικών παραμέτρων είναι απαραίτητος για τη διαδικασία του περιβαλλοντολογικού ελέγχου των υδάτινων οικοσυστημάτων για το αν π.χ. υπάρχουν συνθήκες ρύπανσης, υποβάθμισης κ.λ.π. αλλά και για την μελέτη της δομής και λειτουργίας τους. Η διενέργεια αναλύσεων νερού και η σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά το οικοσύστημα θεωρούνται ως απαραίτητα «εργαλεία» στην μελέτη προστασίας και αποκατάστασης ενός οικοσυστηματος..
  Σήμερα, θεωρείται απαραίτητη η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πλήθους πληροφοριών για την κατάσταση των οικοσυστημάτων έτσι ώστε να γίνει πρόβλεψη της εξέλιξης τους και να ληφθούν μέτρα για τη σωστή διαχείριση τους.
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
  Πολλές φορές συναντάμε το ερώτημα τι φίλτρο νερού να χρησιμοποιήσω ή Ποιο είναι το καλύτερο φίλτρο νερού της αγοράς, κλπ.
  Η σωστή ερώτηση δεν είναι «τι φίλτρο να χρησιμοποιήσω;», αλλά «τι ανάλυση νερού πρέπει να κάνω;». Άλλη μικροβιολογική ανάλυση νερού χρειάζεται μια γεώτρηση, άλλη χημική ανάλυση πρέπει να γίνει σε ένα νερό ενός χωριού με κακή χλωρίωση στις δεξαμενές του Δήμου, άλλη σε μολυσμένα νερά από βαρέα μέταλλα κι τέλος άλλη σε νερά με υπερβολικά άλατα.
  Η κάθε ξεχωριστή ανάλυση είναι αυτή που ουσιαστικά μας δείχνει συγκεκριμένα και το φίλτρο νερού που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή φίλτρανση. Σε γενικές γραμμές, ένα πόσιμο νερό στο οποίο υπάρχουν απλά αιωρήματα, καθώς και ίχνη χλωρίου και παραγώγων του για τον καθαρισμό του δικτύου, δε χρειάζεται τίποτα παραπάνω από την κλασσική προ-φίλτρανση πολυπροπυλενίου και φίλτρανση ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα των βλαβερών ουσιών και τη βελτίωση της γεύσης. Σε ένα νερό που έχουν αναπτυχθεί βλαβεροί – παθογόνοι μικροοργανισμοί, καλό είναι να γίνεται χρήση μεμβράνης UF (Ultra Filtration) υψηλής φίλτρανσης, η οποία έχει τη δυνατότητα λόγω της πολύ μικρής διαπερατότητας (άνω των 0,02 micron) να κάνει κατακράτηση και στους ιούς, καθώς και στα αυγά των ιών. Αυτή η υψηλή κατακράτηση είναι ιδανική και για την φίλτρανση των ινών αμιάντου σε κακό δίκτυο σωληνώσεων. Τέλος, νερά μη πόσιμα – ακατάλληλα, για παράδειγμα λόγω ύπαρξης βαρέων μετάλλων, μπορεί να γίνουν πόσιμα μόνο με τη χρήση υψηλής ποιότητας φίλτρων αντίστροφης όσμωσης.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»(όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν νομοθετηθεί οι προδιαγραφές του πόσιμου νερού.
Ο μοναδικός τρόπος για να είστε σίγουροι για το τι περιέχει το νερό που καταναλώνετε παρέχεται μονάχα μέσα από μία αξιόπιστη Φυσικοχημική και Μικροβιολογική ανάλυση
Το διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο αναλύσεων ENVOLAB με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει ,την επαρκή επιστημονική τεχνογνωσία και με τις πρότυπες μεθόδους που χρησιμοποιει μπορει να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές διαδικασίες ανάλυσης νερού. Το εργαστήριο μας είναι σε θέση να ελέγχει μία σειρά φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων τόσο σε επιφανειακά όσο και σε υπόγεια νερά που προορίζονται για αστική, αρδευτική, βιομηχανική χρήση, σε νερά κολύμβησης καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή απαιτείται ανάλυση νερού.
Πότε απαιτείται ανάλυση:

 1. Όταν το νερό πρόκειται να καταναλωθεί
 2. Όταν με το νερό ποτίζουμε καλλιέργειες
 3. Όταν χρησιμοποιοείται ως μέρος παραγωγής προϊόντων
 4. Όταν εμφανίζονται οσμές, ιζήματα, θόλωμα ή άλλα «ελαττώματα»
 5. Όταν πρόκειται για νερό κολύμβησης
 6. Ως μέρος εφαρμογής του ελέγχου ποιότητας μιας επιχείρησης

Η προτεινόμενη συχνότητα ελέγχου του νερού μίας ιδιωτικής γεώτρησης είναι 4 φορές ετησίως. Για το νερό ύδρευσης 1-2 φορές ετησίως αρκούν. Σε μια επιχείρηση που καταναλώνεται νερό ύδρευσης προτείνεται ανάλυση 2 φορές ετησίως.

Το εργαστήριο ENVOLAB πραγματοποιεί τις παρακάτω αναλύσεις

 • Χημικές, μικροβιολογικές σε υπόγεια, επιφανειακά και εμφιαλωμένα νερά , όπως και σε νερά πισίνας
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε νερά
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε νερά
 • Ανάλυση αποβλήτων
 • Εφαρμογή απολύμανσης πόσιμου νερού (χλωρίωση κ.λ.π.).
 • Πόσιμο νερό – χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.
 • Νερό για πότισμα – χημικές αναλύσεις και ιχνοστοιχεία.
 • Νερό γεωτρήσεων και πηγαδιών – έλεγχος ποιότητας & καταλληλότητας για άρδευση, οικιακή χρήση και πλήρωση πισίνας.
 • Εμφιαλωμένο νερό – Μικροβιολογικός έλεγχος, TOC.
 • Οι Μικροβιολογικές και Χημικές αναλύσεις που πραγματοποιούμε, καλύπτουν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.
 • Ο έλεγχος όσον αφορά στη συχνότητα και στο μέγεθος των δειγματοληψιών, θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση μαζί σας και θα επιμερίζεται χρονικά σύμφωνα και με την επιστημονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αυτές θα προστεθούν όλες οι απαραίτητες δειγματοληψίες και αναλύσεις (σύμφωνα με τη συχνότητα και τις απαιτούμενες παραμέτρους) που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις Δήμων ο ανωτέρω έλεγχος θα αφορά όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, ανάλογα με τα πληθυσμιακά δεδομένα του Δικτύου Ύδρευσης κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος.

Απευθύνεται:

 • – Στους Δήμους, οι οποίοι μπορούν μέσα από το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων των νερών τους να ικανοποιούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και να έχουν μια διαχρονική εικόνα της ποιότητας των νερών τους παίρνοντας όπου χρειάζεται προληπτικά μέτρα.
 • Σε Ιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού των γεωτρήσεων ή των πηγαδιών τους η απλά να αδειοδοτηθούν για τη χρήση τους.
 • Στους Επιχειρηματίες που στα πλαίσια εφαρμογής των συστημάτων διακρίβωσης ISO είναι υποχρεωμένοι σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν αναλύσεις νερού – λυμάτων σε διαπιστευμένο Εργαστήριο
 • Τέλος δεν πρέπει να παραβλέψουμε το ρόλο του στη λειτουργία και την ασφάλεια Δημόσιων Φορέων, όπως τα Νοσοκομεία και τα Στρατόπεδα

Τηλεφωνήστε μας για να ενημερωθείτε για το πακέτο ανάλυσης που σας ταιριάζει.

Οι αναλύσεις περιλαμβάνουν ανά κατηγορία:

Clostridium perfringens

Pseudomonas aeruginosa

Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 22°C

Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 36°C

Escherichia coli

Εντερόκοκκοι

Κολοβακτηριοειδή

pH

Αγωγιμότητα

Θολότητα

Ελεύθερο και ολικό Χλώριο

Νιτρικά

Νιτρώδη

Αμμωνιακά

Θειικά

Φωσφορικά

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΡΟΥ

Δειγματοληψία: “Τυχαία” συλλογή δειγμάτων με τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύουν και να περιγράφουν το οικοσύστημα.
Για να έχουμε μια σωστή και αντιπροσωπευτική δειγματοληψία θα πρέπει:
Το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του σημείου που συλλέχθηκε.

 • Να μην αλλοιώνεται η σύσταση του δείγματος.
 • Να έχουμε την δυνατότητα διατήρησης του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Να μπορεί να επαναλαμβάνεται ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Ειδικότερα για την δειγματοληψία των νερών θα πρέπει να προβλεφθούν:

 • Η επιλογή των κατάλληλων σημείων δειγματοληψίας.
 • Η επιλογή των παραμέτρων που θα μετρηθούν επί τόπου.
 • Η επιλογή των κατάλληλων δοχείων μεταφοράς των δειγμάτων.
 • Η προεργασία και η συντήρηση των δειγμάτων αν αυτό απαιτείται ανάλογα με το είδος του ελέγχου.
 • Η καταγραφή των απαραίτητων περιβαλλοντικών παραμέτρων τη στιγμή της δειγματοληψίας.
 • Η δειγματοληψία θα πρέπει να είναι άρτια και να γίνεται με σχολαστικότητα και προσοχή.
 • Θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πρωτόκολλο με πληροφορίες που αφορούν τα δείγματα αλλά και τις “επί τόπου” παρατηρήσεις.
 • Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το νερό του δείγματος που θα φθάσει στο εργαστήριο για εξέταση να είναι πραγματικά αυτό που έχει ληφθεί από το σημείο της δειγματοληψίας και να μην έχει υποστεί αλλοιώσεις κατά τη μεταφορά.

Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των εξής συνθηκών:

 1. Απόλυτη καθαριότητα των φιαλών και των άλλων οργάνων δειγματοληψίας.
 2.  Άρτια τεχνική πληρώσεως των φιαλών κατά τη δειγματοληψία.
 3. Ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς των δειγμάτων.

Εκπαιδευμένοι με ειδικό εξοπλισμό δειγματολήπτες, διενεργούν δειγματοληψίες και εξασφαλίζουν τη χωρίς αλλοίωση μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο.
Έμπειρο επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων μας, εκπαιδευμένο με ειδικό εξοπλισμό δειγματολήπτες, διενεργεί δειγματοληψίες και εξασφαλίζει τη χωρίς αλλοίωση μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο
Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για το κόστος του ανωτέρω ελέγχου για το σύνολο των απαιτήσεων της νομοθεσίας, σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος παρακολούθησης.

Πίνακας 6.3.1. Παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΦΕΚ 892 /11.07.2001 τεύχος Β’)

Χημικές παράμετροι
Ακρυλαμίδιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βενζόλιο, Βενζο-α-πυρένιο, Βόριο, Βρωμικά, Κάδμιο, Χρώμιο, Χαλκός, Κυανιούχα, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Επιχλωρυδρίνη, Φθοριούχα, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο, Νιτρικά, Νιτρώδη, Παρασιτοκτόνα, Σύνολο παρασιτοκτόνων, Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, Σελήνιο, Τετραχλωροαιθένιο & τριχλωροαιθένιο Ολικά τριαλογονομεθάνια, Βινυλοχλωρίδιο
Ενδεικτικές παράμετροι
Αργίλιο, Αμμώνιο, Χλωριούχα, Clostridium perfringens, Χρώμα, Αγωγιμότητα, Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), Σίδηρος, Μαγγάνιο, Οσμή, Οξειδωσιμότητα, Θειικά, Νάτριο, Γεύση, Αριθμός αποικιών (22 oC και 37 oC), Κολοβακτηριοειδή, Ολικός οργανικός άνθρακας, Υπολειμματικό χλώριο, Θολότητα
Μικροβιολογικές παράμετροι
Escherichia coli, Εντερόκοκκοι, Pseudomonas Aeroginosa, Αριθμός αποικιών 22 oC, Αριθμός αποικιών 37 oC
Ραδιενέργεια
Τρίτιο, Ολική , ενδεικτική δόση

Χρήσιμες πληροφορίες για κάποιες από τις παραμέτρους που εκτιμώνται στο νερό:

Παράμετρος
Ανώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίας (μονάδα μέτρησης)
Πληροφορίες
Θολότητα
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Η θολότητα είναι μέτρο των αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή. Η θολότητα είναι μια σημαντική παράμετρος αισθητικής αποδοχής από τους καταναλωτές αλλά και λειτουργικής καταλληλότητας Μεγάλες τιμές θολότητας επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης.
Αγωγιμότητα
2500 μS/cm
Η παράμετρος αυτή δίνει ένα μέτρο της συγκέντρωσης των διαλυμένων αλάτων στο νερό. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την υγεία. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί σαν μία σημαντική λειτουργική παράμετρο.
Χρώμα
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Το χρώμα αν υπάρχει είναι ανεπιθύμητο για το πόσιμο νερό. Μπορεί να προέρχεται από διαλυμένες ενώσεις είτε φυτικές είτε οργανικές ή ανόργανες( σίδηρος άλατα) . Χρωματισμένο νερό δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε επικίνδυνο. Πρέπει να γίνει χημική εξέταση για αναζητηθεί η προέλευση του χρώματος . Η νομοθεσία δεν προτείνει επιτρεπτό όριο για το χρώμα στο νερό άλλα ορίζει ότι το χρώμα θα πρέπει να είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.
Οσμή
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άοσμο. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο για την οσμή άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.
Γεύση
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άγευστο. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.
pH
>6.5 και < 9,5
Ελέγχουμε το pH γιατί αν αυτό είναι πολύ όξινο τότε το νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών σωλήνων ενώ αν είναι πολύ αλκαλικό τότε το νερό έχει τάση απόθεσης στους σωλήνες.
Παράμετρος
Ανώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίας (μονάδα μέτρησης)
Πληροφορίες
Υπολειμματικό χλώριο
Η νομοθεσία δεν ορίζει ανώτατο όριο
Το χλώριο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό στη διανομή και την επεξεργασία του νερού . Με τον όρο απολύμανση εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό. Η χλωρίωση του νερού γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει μια μικρή ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για την αντιμετώπιση μολύνσεων κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Αυτή η μικρή ποσότητα του υπολειμματικού χλωρίου είναι εντελώς ΑΚΙΝΔΥΝΗ για την υγεία του ανθρώπου καθώς εξουδετερώνεται από το σίελο και τα γαστρικά υγρά.
Αμμώνιο
0,50 mg/l
Το αμμώνιο είναι μια παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας γιατί είναι δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης και αντιδρά με το χλώριο που προστίθεται για απολύμανση και μειώνει την αποτελεσματικότητα του.
Νιτρώδη
0,5 mg/l
Τα νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2-) αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο οξείδωσης της αμμωνίας και είναι ασταθή στο περιβάλλον. Τυχόν παρουσία τους στο νερό δείχνει πρόσφατη ρύπανση.
Χλωριούχα
250 mg/l
Είναι ευρέως διαδεδομένα ως άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου. Προέρχονται από τη διάβρωση των βράχων. Απότομη αύξηση τους στο νερό δείχνουν πιθανή επαφή με θαλασσινό νερό η ακόμη και πιθανή ρύπανση από λύματα.
Νιτρικά
50 mg/l
Τα νιτρικά ανιόντα είναι προϊόντα του τελικού σταδίου οξείδωσης της αμμωνίας Υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται σε λιπάσματα, απορρίμματα και ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. Τυχόν παρουσία τους στο νερό δείχνει παλιότερη ρύπανση.
Σίδηρος (ολικός)
200 μg/l
Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων σιδήρου στο πόσιμο νερό είναι ανεπιθύμητη για λόγους αισθητικής. Νερό που περιέχει σίδηρο αφήνει κηλίδες κατά το πλύσιμο στα ρούχα.
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
100 μg/l | 16 φορές/έτος
Oι PAHs σχηματίζονται ως προϊόντα ατελούς καύσης οργανικών ενώσεων αλλά μπορούν να συντεθούν από βακτήρια, φύκια και φυτά. Έχουν χαμηλή διαλυτότητα στο νερό και προσροφούνται ισχυρά σε αιωρούμενα στερεά.
Μαγγάνιο
50 μg/l
Το μαγγάνιο ορισμένες φορές σχετίζεται με παράπονα βαφής στο πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο . Άλατα μαγγανίου μπορεί να προσδώσουν στο νερό δυσάρεστη μεταλλική γεύση.
Θειικά
250 mg/l
Υψηλές συγκεντρώσεις θειικών μπορεί να εισέρθουν στο νερό από λιπάσματα ή βιομηχανικά απόβλητα.
Φωσφόρος (P2O5)
5 mg/l
Βρίσκεται σε πολλά απορρυπαντικά και σε φωσφορικά λιπάσματα.
Αρσενικό
10 μg/l
Μπορεί να εισέρθει στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω βιομηχανικής ρύπανσης ή με φυσικό τρόπο μέσω διέλευσης του νερού από ηφαιστιογενή πετρώματα.
Υδράργυρος
1 μg/l
Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές συσκευές, σε οδοντιατρικά αμαλγάματα, παρασιτοκτόνα και φαρμακευτικά προιόντα.
Κάδμιο
5 μg/l
Πηγή μόλυνσης του περιβάλλοντος από κάδμιο μπορεί να είναι τα απόβλητα από βιομηχανίες φωσφορικών λιπασμάτων. Χρησιμοποιείται ακόμη σε υλικά συγκόλλησης σωλήνων ύδρευσης.
Χρώμιο
50 μg/l
Το χρώμιο βρίσκεται στη φύση στην εξασθενή και την τρισθενή μορφή του. Στην εξασθενή μορφή του είναι πιο διαλυτό κάνοντας τη διασπορά του στα υδάτινα συστήματα πιο εύκολη. Το χρώμιο και τα άλατα του χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία, στα χρώματα, στο γυαλί και για κράματα ή επιμεταλλώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Χαλκός
2 μg/l
Διάβρωση χάλκινών σωληνώσεων μπορεί να οδηγήσει στην εισροή χαλκού στο πόσιμο νερό.
Μόλυβδος
10 μg/l
Υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκύψουν από βιομηχανική ρύπανση.
Νικέλιο
20 μg/l 0
Υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου μπορεί να βρεθούν στο πόσιμο νερό από βιομηχανική ρύπανση ή από πετρώματα πλούσια σε νικέλιο.
Escherichia coli (E. coli)
0 / 100ml
Θεωρείται ο βασικός δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης. Η παρουσία του στο νερό αποτελεί ένδειξη πρόσφατης ρύπανσης από περιττώματα θερμόαιμων ζώων.
Κολοβακτηριοειδή
0 / 100ml
Βρίσκονται στο έδαφος και σε επιφανειακά νερά. Η παρουσία τους στο πόσιμο νερό είναι συνήθως αποτέλεσμα προβλήματος στο σύστημα επεξεργασίας ή σύστημα διανομής του νερού.
Αριθμός αποικιών σε 22οC
Χωρίς ασυνήθη μεταβολή
Ο αριθμός των αποικιών σε θερμοκρασία επώασης 22οC είναι σχετικά μικρής υγειονομικής αξίας αλλά χρήσιμος σαν δείκτης της αποτελεσματικότητας επεξεργασίας του νερού (κροκίδωση, καθίζηση, φίλτρανση).
Αριθμός αποικιών σε 37οC
Χωρίς ασυνήθη μεταβολή
Η αύξηση των αριθμού των αποικιών σε θερμοκρασία επώασης 37οC από τις συνήθεις μετρούμενες τιμές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένδειξη αύξησης της ρύπανσης και κυρίως αυτή της κοπρανώδους προέλευσης από ανθρώπους ή ζώα.
Clostridium perfingens
0 / 100ml
Αναζητείται όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά νερά. Χρησιμοποιείται σαν δείκτης ελέγχου της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας του νερού.
Εντερόκοκκοι
0 / 100ml
Σπανίως πολλαπλασιάζονται στο νερό. Η παρουσία τους αποτελεί απόδειξη μόλυνσης του νερού με περιττωματικές ουσίες και δη παλαιότερης μόλυνσης.
Βενζόλιο
1 μg/l | 16 φορές/έτος
Χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία πετρελαιοειδών. Χρησιμοποιείται σαν προσθετικό της αμόλυβδης βενζίνης για τη βελτίωση του αριθμού των οκτανίων. Τυχόν διασπορά του βενζολίου στο νερό μπορεί να οφείλεται από διάθεση πετρελαϊκών ή χημικών αποβλήτων.
Παρασιτοκτόνα
100 μg/l | 16 φορές/έτος
Τα παρασιτοκτόνα είναι οργανικές ενώσεις οι οποίες παρασκευάσθηκαν με σκοπό την εξόντωση διαφόρων οργανισμών και περιλαμβάνουν κυρίως τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα μυκητοκτόνα. Η κύρια δραστηριότητα που οδηγεί σε εισροές στον υδροφόρο ορίζοντα είναι η γεωργία.