Αναλύσεις Τροφίμων & Ποτών

Το εργαστήριο «EnvoLab» προσδιορίζει σε τακτική βάση τη μικροβιολογική κατάσταση των προϊόντων, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και την καταλληλότητά τους για κατανάλωση, καθώς και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Στο μικροβιολογικό τμήμα του εργαστηρίου διεξάγονται δοκιμές ανίχνευσης και καταμέτρησης παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς και μικροοργανισμών οι οποίοι προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα ή αποτελούν γενικούς δείκτες υγιεινής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κοινά θρεπτικά υποστρώματα απομόνωσης μικροοργανισμών σε συνδυασμό με επιβεβαιωτικές δοκιμές (βιοχημικές και/ή ορολογικές).

Πιο συγκεκριμένα, η μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων περιλαμβάνει:
Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών (μικροοργανισμών υπεύθυνων πρόκλησης τροφιμογενών νόσων), όπως:

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella spp.
 • Vibrio spp.
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus
 • Campylobacter spp.
 • Staphylococcus aureus
 • Καταμέτρηση μικροοργανισμών οι οποίοι προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα ή αποτελούν γενικούς δείκτες υγιεινής, όπως:
 • Ολικά Αερόβια Βακτήρια
 • Οξυγαλακτικά βακτήρια
 • Κολοβακτηριοειδή
 • Εντεροβακτηριοειδή
 • Escherichia coli
 • Pseudomonas spp.
 • Ζύμες και μύκητες

Παράλληλα αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών δοκιμών χημικής ανάλυσης, σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδικός έλεγχος των τροφίμων, όπως η ανάλυση των θρεπτικών συστατικών τους, ο έλεγχος για πιθανή παρουσία ανεπιθύμητων υπολειμμάτων και ο προσδιορισμός της οξείδωσης των λιπών.

Ενδεικτικά μεταξύ των διαθέσιμων χημικών δοκιμών περιλαμβάνεται:

 1. ο προσδιορισμός της υγρασίας,
 2. της τέφρας,
 3. του λίπους,
 4. των πρωτεϊνών,
 5. του προφίλ των λιπαρών οξέων,
 6. των υδατανθράκων,
 7. των βιταμινών,
 8. των ιχνοστοιχείων,
 9. των διαιτητικών ινών κτλ.

Διατροφική επισήμανση

Οι ετικέτες των τροφίμων αποτελούν τον αμεσότερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) καθορίζει τους κανόνες επισήμανσης, με στόχο να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα συσκευασμένα προϊόντα διατροφής και τους ενδεδειγμένους τρόπους χρήσης τους.

Εκτός όμως από τις νομοθετικές απαιτήσεις, το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα ισορροπημένο τρόπο διατροφής οδήγησε την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων στην εθελοντική υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος αναγραφής των διατροφικών πληροφοριών (GDAs) με στόχο να διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην γραφική απεικόνιση, να βελτιωθούν οι ετικέτες των τροφίμων και να μπορεί ο καταναλωτής να είναι περισσότερο ενημερωμένος για τις διατροφικές του επιλογές.

Με τον όρο Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη εννούμε την συνολική ημερήσια ποσότητα σε θερμίδες, σάκχαρα, λιπαρά και νάτριο που ενδείκνυται να προσλαμβάνονται από ένα υγιή ενήλικα.Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο καταναλωτής να αξιολογεί το κάθε τρόφιμο και να επιλέγει αυτό που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του.

Ο Κανονισμός 1169/2011/ΕΕ θεσπίζει την υποχρεωτική αναγραφή της “διατροφικής δήλωσης” στα συσκευασμένα τρόφιμα, καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής και ρυθμίζει τον τρόπο αναγραφής στην ετικέτα των διαθρεπτικών στοιχείων, τόσο των υποχρεωτικών όσο και των προαιρετικών.

Η διατροφική δήλωση πρέπει να λαμβάνει υποχρεωτικά την ενεργειακή αξία (*), τις πρωτεΐνες, τα λιπαρά & τα κορεσμένα λιπαρά, τους υδατάνθρακες, τα σάκχαρα και το νάτριο (αλάτι).
Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την χοληστερόλη, το άμυλο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.ά.
(*): Η ενεργειακή αξία υπολογίζεται από τις τιμές των υδατανθράκων, των λιπαρών, των πρωτεϊνών και των διαιτητικών ινών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου έχει τη γνώση για να συμβουλεύσει και να ενημερώσει τους πελάτες του τόσο για το είδος των αναλύσεων όσο και για τις απαιτήσεις την νομοθεσίας για την επισήμανση των ετοίμων τροφίμων και, κυρίως, των προσυσκευασμένων τροφίμων.

ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αναλύσεις Γάλακτος.

Αναλύσεις Μελιού.

Οινολογία.

Αναλύσεις Ζωοτροφών.

Έλεγχος Υγιεινής Επιφανειών – Αέρα.

Κρέας & Προϊόντα Κρέατος.

Λαχανικά – Όσπρια -Φρούτα.