Εγκαταστάσεις

Το εργαστήριο EnvoLab ιδρύθηκε το 2017 με έδρα το Δισπηλιό Καστοριάς σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 180 m2 και οι εγκαταστάσεις του διαθέτουν σύγχρονο πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό ,ενώ τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.
Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών το εργαστήριο της ”EnvoLab”:

 • Είναι διαπιστευμένο από το 2019 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.) με Αρ. Πιστοπ. 1157
 • Συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα
 • Διαθέτει άριστο εσωτερικό έλεγχο
 • Πραγματοποιεί τακτική διακρίβωση του εξοπλισμού.

Το εργαστήριο στα επιμέρους τμήματα του :εδαφολογικό,χημικό ,μικροβιολογικό, διαθέτει πλήρη υποδομή σε εργαστηριακό εξοπλισμό με σύγχρονα όργανα και συσκευές για την κάλυψη των απαιτήσεων σε αναλύσεις που περιλαμβάνονται στο φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά, για το χημικό τμήμα αναφέρονται τα :
 1. Ψηφιακά φασματοφωτόμετρα
 2. Ηλεκτρονικά πεχάμετρά
 3. Συσκευή μετρήσεως COD
 4. Θερμοζυγός
 5. Αποστακτήρες
 6. Περιστροφικός εξατμιστήρας
 7. Ηλεκτρονικά αγωγιμόμετρα
 8. Ηλεκτρονικό θολόμετρο
 9. Ηλεκτρονικοί ζυγοί ακρίβειας
 10. Αποτεφρωτικός κλίβανος
 11. Συσκευή μετρήσεως ενεργότητας νερού
Για το  μικροβιολογικό τμήμα αναφέρονται ενδεικτικά τα :
 1. Επωαστικοί κλίβανοι
 2. Επωαστικοί ψυγειοκλίβανοι
 3.  Κλίβανοι ξηρής αποστείρωσης
 4. Αυτόκλειστα υγρής αποστείρωσης
 5. Θάλαμος Νηματικής ροής
 6. Πλήρες σύστημα διήθησης ύδατος
 7. Αυτόματο καταμετρητή αποικιών
 8. Βοηθητικές Συσκευές (ομογενοποιήσεως, ανάδευσης, θέρμανσης)

Εκτός των παραπάνω οργάνων, το εργαστήριο διαθέτει συσκευές και μικροόργανα που είναι απαραίτητα για την άρτια διεξαγωγή των δειγματοληψιών, χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων (ψυγεία, καταψύκτες, υδατόλουτρα, θερμοστοιχεία, συσκευές απόσταξης και στήλες απιονισμού ύδατος, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αυτόματες πιπέτες, γυάλινο υλικό, αναλώσιμα, χημικά αντιδραστήρια, φορητά ψυγεία κ.α.).