Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Το εργαστήριο ”EnvoLab”, στα πλαίσια των συνεργασιών του, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων στους τομείς της υγιεινής και της τεχνολογίας τροφίμων, σχετικά με την εφαρμογή της ορθής πρακτικής παρασκευής και της εγκατάστασης και της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με στόχο πάντα την βελτίωση των συνθηκών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και την επίλυση τυχών προβλημάτων που προκύπτουν.

Πιο συγκεκριμένα:

ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η τεχνογνωσία μας στην επιστήμη και την τεχνολογία των τροφίμων, στη μικροβιολογία, στη βιοχημεία, στα πρότυπα ISO και στην κανονιστική συμμόρφωση, μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε τα πιο ολοκληρωμένα, προσιτά και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης της ποιότητας, όπως το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) και ISO 22000, φέρνοντας στην εταιρία σας ασφάλεια και αναγνώριση ποιότητας.
Η ομάδα συμβούλων μας διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία για να σχεδιάσει και άλλα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προδιαγραφών (IFS Food) και του British Retail Consortium Food Standard (BRC) και σας καθοδηγεί με επιτυχία σε όλη τη διαδικασία πιστοποίησης. Αυτά τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί σε νέες απαιτητικές αγορές.
Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών μας, πέραν της συνεχιζόμενης υποστήριξης στα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, περιλαμβάνουν τους ελέγχους ορθών πρακτικών παρασκευής (Good Manufacturing Practices – GMP) και Good Catering Practice (GCP), την ασφάλεια και την ποιότητα κατασκευής στη διαδικασία σχεδιασμού και το προϊόν.

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Σε όλο το φάσμα της γεωργίας και κυρίως στους τομείς της Βιολογικής Γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρησης καλλιεργιών, παρέχουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για την βελτιστοποίηση των καλλιεργιών.
Από πλευράς ορθολογιστικής λίπανσης, σωστής άρδρευσης και από πλευράς γεωργικών προειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών σε κάθε καλλιέργεια.
Με απόλυτη εχεμύθεια, υπευθυνότητα, σεβασμό και αξιοπιστία απέναντι στον παραγωγό, την παραγωγή, την εκμετάλλευση και φυσικά το περιβάλλον, έτσι ώστε να παράγονται προϊόντα ασφαλή και ποιοτικά, δηλαδή το προϊόν που αναζητεί ο καταναλωτής και οι διεθνείς αγορές.

Ενδεικτικοί τομείς όπου το εργαστήριο EnvoLab δραστηριοποιείται:

  • ISO 9001:2000.
  • Συστήματα Ανάλυσης Κινδύνων και προσδιορισμού των Κρισίμων
  • Σημείων Ελέγχου HACCP
  • ISO 22000,
  • BRC Technical Standard & IFS,
  • AGRO 1-1 & 1-2.
  • Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή
  • AGRO 2-1 & 2-2.
  • Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3-1, 3-2, 3-3 & 3-4.